Styrelse


Styrelse


Stryrelsen består av:

Ordförande Staffan Olofsson

Sekreterare Stig Larsson 

Kassör Bengt Nilsson

Styrelse ledamot Kjell Kalander och Olof Dahlquist 

Suppleant Christina Ekbom

----------------------------------------------------------------------------------------

Revisor Tomas Björk


Valberedning Gunnar Markström och Maria Nyström (sammankallande)


Har ni frågor/synpunkter skicka dem till styrelse@sanden2000.se