Begära urträde


Begära urträde från SANDEN 2000


För att begära urträde och därmed gå ur som medlem i föreningen SANDEN 2000 så måste ni meddela detta till kassören via nedanstående länk.


Kassören skall ha ert skriftliga urträde tillhanda 30/6 innan årskiftet för att det skall gälla nästkommande kalenderår. Ni kan därefter söka medlemskap på nytt vid ett senare tillfälle eller om ni sålt fastigheten av ny fastighetsägare. Om urträdet följer stadgarna blir det ingen extra återkopplingsavgift om ni väljer att komma tillbaka.


Ni meddelar kassören: Vem ni är, Fastighetsbeteckning, Adress och gärna anledning till urträdet.


Kom ihåg att när ni väljer att begära urträde så tappar ni även möjlighet till billigt bredband och ip-telefoni genom BDTV.Skicka information till info@sanden2000.se