Beställa fiber på Sanden

Ni som redan nu vill gå in och anmäla er för fiberanslutning kan göra det via länken nedan.


Mer info på länk 'Presentation Sappa'https://fiber.sappa.se/