Årsmötesprotokoll och nedläggning

Föreningsstämman beslutade att upplösa föreningen.


Sittande styrelse ombesörjer att swischa 900 sek per återstående medlemar för sista året dvs 2021 och detta sker under första halvan av maj -22 för de som delgivit oss sina uppgifter.


Hemsidan läggs ned i november 2022