Teknikgrupp

 

Teknikgruppen är nu nedlagd Februari 2017

 

Vi hänvisar till BDTVs support om ni får problem med bilden på er TV. 

 

För att minimera supportärenden så vill vi att ni gör en del kontroller innan felanmälan. Se Problem och felavhjäpning.

 

 

Har ni frågor/synpunkter skicka dem till info@sanden2000.se