Styrelse


Styrelse


Stryrelsen består av:

Ordförande Staffan Olofsson

Sekreterare Christer Nordström

Kassör Bengt Nilsson

Styrelse ledamot Kjell Kalander och Stig Larsson

Suppleant Christina Ekbom

----------------------------------------------------------------------------------------

Revisor Tomas Björk


Valberedning Gunnar Markström (sammankallande) och Maria Nyström


Har ni frågor/synpunkter skicka dem till styrelse@sanden2000.se

Copyright © All Rights Reserved Sanden2000 2014