Styrelse

 

Styrelse

 

Stryrelsen består av:

Ordförande Staffan Olofsson

Sekreterare Christer Nordström

Kassör Bengt Nilsson

Styrelse ledamot Kjell Kalander, Stig Larsson

Suppleant Christina Ekbom

----------------------------------------------------------------------------------------

Revisor Tomas Björk

 

Valberedning sammankallande Gunnar Markström

Maria Nyström

 

Har ni frågor/synpunkter skicka dem till styrelse@sanden2000.se