Digital spegling

 

Digital spegling

 

Föreningen hade till övergången till ny operatör 2009, en huvudcentral (HC), varifrån det skickas ett programutbud ut till medlemmarna. Den signal som distribueras var analog. Att investera i föreningens HC för att kunna distribuera digital signal skulle innebära en hög kostnad för föreingens medlemmar.

 

På årsmötet 2009 beslutades föreningsstämman om att BDTV blir vår nya operatör. Operatören BDTV har idag en central HC med ”s.k. speglingsutrustning för att från centrala HC:n även distribuera en digital signal ut i nätet. Denna centrala HC distribuerar både en analog- och en digital signal i fastighetsnätet. Det är vad man kallar digital spegling.

 

Detta innebär att den digitala signalen; som ska sändas parallellt med den analoga signalen och boxers antennsignal i vårt kabelnät, ska moduleras med DVB-C (QAM).

DVB-C: Den normala lösningen för ett kabelnät, d.v.s. att moduleringsstandarden är av typ DVB-C (QAM). Fördelar med detta är att man utnyttjar nätet på optimalt sätt. Ingen onödig felkorrigering av signalen eftersom nätet är relativt störningsfritt. Signalen är klar för HD-TV och tekniken är framtidssäker.

 

Varför vill man då göra detta? 

Stora platt-TV-skärmar ställer höga krav på signalkvalitén. Tyvärr så har många av dom billigare skärmarna usla mottagare/bildbehandlingskretsar så att en bild som upplevts som mycket bra på din "tjocktv" nu upplevs som dålig. Med en digital signal så kommer även en stor platt-TV till sin rätt med en störningsfri bild.

 

Men vad behöver vi då göra för att åstadkomma detta?

Först måste det införskaffas utrustning i HC så att den digitala signalen kan skickas ut i nätet. För att sedan vi ska kunna ta emot den digitala signalen så krävs en box för den (de) TV-mottagare som ska ta emot den digitala signalen. Denna utrustning är densamma oavsett vilket alternativ vi väljer för den digitala signalen.

 

De analoga kanaler som ni ser nu kommer inte att förändras utan vi kommer att lägga till samma kanaler digitalt. När det är klart så kommer alla kanaler inom överskådlig framtid att finnas i två varianter dels Analogt och Digitalt.

 

Har ni frågor/synpunkter skicka dem till info@sanden2000.se