Årsavgift 2018

 

Årsavgift

 

Årsavgiften fastställs av föreningsstämman på årsmötet första kvartalet varje år. Styrelsen kallar till årsmöte via analoga infokanalen och hemsidan. 

 

Det utgår ingen faktura utan det är varje medlems ansvar att inbetala årsavgiften och få information om avgiftens storlek via årsmöte, infokanal eller hemsida.

 

Föreningsstämman har fastställt årsavgiften för 2018 till 1300 SEK.

 

När ni skall betala årsavgiften för 2018 vill vi att ni anger:

1 Fastighetsbeteckning

2 Namn

3 Adress

 

Inbetalning sker på BG 5366-1443 senast 31 mars varje år.

 

De medlemmar som avser att begära urträde ur föreningen måste kontakta styrelsen innan halvårsskiftet inför nästkommande år. Medlemsperioden är på årsbasis. Om ni skall flytta från er fastighet och är medlem i föreningen 1 januari är ni skyldiga att betala de fastställda avgifterna till föreningen.

 

De medlemmar som inte betalar den fastställa avgiften blir urkopplade ur nätet och kommer därmed ej få tillgång till TV kanaler, bredband och andra tjänster.

För att bli ansluten igen får medlemmen betala en inkopplingsavgift.

 

 

Har ni frågor/synpunkter skicka dem till info@sanden2000.se